Elever med svært store og sammensatte lærevansker

Dette heftet er laget for å gi hjelp til de skolene som tar utfordringen med å skape et skolemiljø for elever som har de sterkeste funksjonshemningene.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Multifunksjonshemming, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser

Format: PDF

Tilpasset og likeverdig opplæring for alle elever er en utfordring. Den enkelte skole skal aktivt legge forholdene til rette for å skape en helhetlig og meningsfull skoledag for elevene - uansett svakheter og styrker.

Dette heftet er laget for å være til hjelp når skoler skal legges til rette for alle. Det summerer opp erfaring med noen av de rammebetingelsene som må ligge til grunn for organiseringen av opplæring av elever med svært store og sammensatte lærevansker. Heftet er en introduksjon til viktige rammebetingelser når det gjelder tilrettelegging av et tilpasset opplæringstilbud for elever med svært store og sammensatte funksjonshemminger.

Heftet er laget på bakgrunn av lang erfaring med elevene og en undersøkelse i alle klassene/skolene med elevgruppa i Oslo i 1990. Heftet ble revidert i 1997.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!