Fokus på tidlig innsats

Kartleggingsverktøy, introduserende tekster, refleksjoner og forslag til tilrettelegging for barn i barnehager med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker.