Førskolebarn og ADHD

Prosjektet ”Førskolebarn og ADHD” kartla hvilke kunnskaper og holdninger som finnes i barnehagen om oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker.

Fakta og tilgjengelighet

Omslaget til "Førskolebarn og ADHD"

Kategori: Sammensatte lærevansker, AD/HD, Barnehage, Bøker/hefter, Bokmål, Tidlig innsats, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Utgiver: Statped

Undersøkelsen vår viste at pedagogisk personale ser ut til å ha mangelfulle kunnskaper om kjernesymptomer og årsaker til ADHD, sier Rita Tangen. Hun har sammen med sin kollega Yuliya Haugland intervjuet barnehageledere, pedagogiske ledere i barnehager, spesialpedagoger og PP-rådgivere fra tre kommuner i prosjektet ”Førskolebarn og ADHD”.

- I tråd med vår antakelse setter de likhetstegn mellom utagerende atferd og ADHD-problematikk, og da helst hos gutter. Barnehagene har i tillegg lite erfaring med systematisk kartlegging og særlig tolkning av resultater, sier Tangen.

Anbefalinger

På bakgrunn av prosjektet anbefaler forfatterne blant annet at:

Barnehagepersonale bør i større grad få systematisk opplæring når det gjelder å forebygge vansker, oppdage og legge til rette for barn med særskilte behov. Dette vil øke faglig trygghet, kunnskap og handlingskompetanse og føre til en større forebyggende effekt. PPT og spesialpedagogene blir naturlige samarbeidspartnere i denne sammenheng.

Barnehagepersonalet bør få større hjelp og veiledning fra PPT ved målrettet valg og bruk av forskjellige kartleggingsmetoder samt tolkning av resultater.

Barnehagepersonalet beholder sitt vide normalitetsbegrep i forhold til barns utvikling, men tenker at pedagogiske ledere bør stole mer på sitt pedagogiske skjønn og ikke nøle med viderehenvisning til PPT ved store bekymringer eller usikkerhet.

Barnehager har positive og åpne holdninger når det gjelder foreldresamarbeid, og at de utarbeider klare rutiner for samarbeidet og felles mål sammen med foresatte. Foreldresamarbeidet bør preges av positivitet og kontinuitet.

PPT bør gi klarere informasjon til barnehager om støtteapparatet, både på kommunalt og statlig nivå, og om henvisningskrav og prosedyrer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!