Kristin og de andre, et eksempelhefte til filmen om Kristin

"Kristin og de andre, et eksempelhefte til filmen om Kristin" er et supplement til filmen "Kristin og de andre".  

Fakta og tilgjengelighet

Forsiden av heftet med bilde av Kristin

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Bøker/hefter, Bokmål, Struktur, Sosiale ferdigheter, Aktiviteter i dagliglivet (ADL), Tidlig innsats, Brukerhistorier, Statpeds ressurser

Pris: 750 kroner

Utvikler: Statped

Heftet beskriver hvordan opplæringen til Kristin har vært bygget opp, og hvordan man systematisk har gått fra enkle ferdigheter til komplekse og sammensatte handlingsmønstre. Det har i alle år blitt ført journaler over læringsprogrammer og læringsaktivitet, og det er takket være disse journalene at vi nå kan se tilbake og beskrive treningen som er gjennomført. Vi vil fokusere på det vi mener har vært de viktigste faktorene for suksess. Derfor er det også med et kapittel som beskriver rammevilkår utenfor selve treningsarbeidet. 

Formålet med heftet er å beskrive utviklingen og gi noen konkrete eksempler på ulike pedagogiske metoder som er brukt. Verktøyene "Mine sirkler" og "Ping-pong" presenteres.

CD-en som følger med heftet, inneholder eksempler fra Kristins opplæring. De er ment som inspirasjonskilder for andre miljøer til å utvikle sine egne opplegg tilpasset den det gjelder.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!