Kristin og de andre

Kristin fikk diagnosen autisme knapt 4 år gammel. I filmen er hun 22 år. Hun er en glad og spontan jente med masse humor og god livskvalitet – langt fra den utilfredse og totalt hjelpetrengende jenta hun kunne ha vært. Hun er på vei ut i arbeidslivet og greier seg langt bedre enn noen hadde grunn til å forvente.

Fakta og tilgjengelighet

Forside av DVD med bilde av Kristin

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, DVD, Bokmål, Struktur, Sosiale ferdigheter, Tidlig innsats, Brukerhistorier, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Pris: 150 kroner

Utvikler: Statped

Hun har ikke kommet dit hun er i dag uten omfattende hjelpetiltak og langsiktig, systematisk trening. Kristin har ”alltid” trent. Kommunen etablerte tidlig et tverretatlig fagteam bestående av alle som jobbet med Kristin - pedagoger, assistenter og foreldre. Målet har vært at Kristin skal bli så selvstendig som mulig og ha et meningsfylt liv både i jobb og fritid. Alle jobbet mot samme mål og etter samme plan. Slik fungerer det fortsatt.

I denne filmen møter vi Kristin i dag, men ser også klipp fra hun var liten. Filmen viser at trening nytter – en nitid trening på enkeltferdigheter som etter hvert ble satt sammen til mer komplekse handlingsmønstre som har gitt gode resultater.

I dag behersker Kristin et omfattende sett av sosiale regler. Disse reglene er organisert i et system kalt ”Mine sirkler”. Dette systemet, som også presenteres i filmen, er utviklet etter inspirasjon fra ”Mine sirkler” i KAT-kassen.

Ved hjelp av et eget samtaleverktøy – ”Ping Pong” – lærer Kristin hva en samtale består av og trener på å samtale mer nyansert og variert. Filmen viser hvordan dette trenes inn.