Multimetodisk modell for tilpasset opplæring

Multimetodisk modell for tilpasset opplæring (MMTO) er en pedagogisk-metodisk idebok. Boka presenterer en rekke pedagogisk-metodiske idéer, arbeidsmåter og kooperative læringsaktiviteter.

Fakta og tilgjengelighet

fire barn som sitter rundt et bord, tegning.

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Flerspråklighet, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Bokmål, Læringsstrategier, Tidlig innsats, Ord- og begrepsopplæring

Pris: 270 kroner

Forfatter: Meral R. Øzerk

Utgiver: Kolofon

Boka tar opp temabasert opplæring der språkopplæring, språklige delferdigheter, begreper, fokusert opplæring, kooperativ læring, praktisk-pedagogisk bruk av læringsstiler, læringsstrategier og ulike metoder for gruppearbeid og elevsamarbeid står sentralt. Boka henvender seg til allmennlærere, tospråklige lærere og spesialpedagoger som til daglig jobber med ulike elevgrupper i ordinære flerspråklige klasser.

Boka inneholder en rekke kopieringsoriginaler av læremidler som kan brukes til å sette i gang grupperettede og/eller individrettede tiltak for tilpasset opplæring.

Boka kom ut i 2007.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!