Opplæring av asylbarn

Statped har bidratt til å kartlegge informasjons- og veiledningsmateriell om opplæring av barn som bor i asylmottak. Våre bidrag dreier seg om funksjonsnedsettelse. 

Fakta og tilgjengelighet

Forside- Oppllærign av asylbarna- tematisk samlet informasjonsmateriell

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Sammensatte lærevansker, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Veiledere, Bokmål, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Informasjonsmateriellet er ordnet tematisk og etter målgrupper. 

Ansvar for kartlegging av materiellet er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)