Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Rapport fra prosjekt knyttet til barn og unge med autisme og Asperger syndrom.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Bøker/hefter, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Utvikler: Statped

Med bakgrunn i de strategiske føringer, økt henvendelser til Statped Nord, og egne praksiserfaringer innenfor fagfeltet ble det igangsatt et utviklings- og samarbeidsprosjekt på tvers av forvaltningsnivåene rundt fire elever i alderen 8-15 år i en kommune.

Prosjektets formål var å øke kompetanse i forhold til barn og unge innen autismespekteret og bidra til å styrke kompetansen i PPT.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!