Velferdsteknologi for barn og unge med AD/HD, Asperger syndrom og autisme

Rapport fra SINTEF viser hvordan smarttelefoner, nettbrett og smartklokker kan støtte barn og unge med AD/HD, Aspergers og autisme til å planlegge og organisere hverdagsaktiviteter.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Kunnskap om teknologi, Pedagogisk bruk av teknologi

For barn med kognitive vansker kan små detaljer skape utfordringer. Det kan være et klesplagg som er feil, eller at måten som ting sies på, kan utløse raserianfall. Ritualer og vaner er viktige for mange av disse barna. Her kan teknologi spille en rolle.

Forprosjektet

Tidligere studier har vist at vanlige hjelpemidler som mobil og MP3-spillere kan hjelpe ungdommer med AD/HD, Asperger syndrom og autisme til å planlegge tid og aktiviteter.

I et kartleggingsprosjekt (forprosjekt) har forskerne intervjuet ansatte hos NAV, hjelpemiddelsentraler, tjenesteytere i kommunene, hjelpemiddelleverandører og et utvalg familier. Utgangspunktet var hvilke utfordringer familier som har barn og unge med AD/HD og/eller autisme, opplever i hverdagen, og hvilke faktorer som er viktig å ta hensyn til når teknologi tas i bruk.

I rapporten «Formidling av velferdsteknologi til familier med barn med nedsatt funksjonsevne» av seniorforskerne ved NTNU, Øystein Dale og Lisbet Grut, drøftes resultatene.

Prosjektet

I denne rapporten utforskes det hvordan velferdsteknologi kan støtte barn og unge med AD/HD og/eller autisme og familiene deres med å organisere og gjennomføre hverdagsaktiviteter. Det sees særlig på bruk av hverdagsteknologi som smarttelefoner, nettbrett og smartklokker med tilhørende applikasjoner (apper) og tjenester. Rapporten legger frem fire case‐studier av praktisk formidling av velferdsteknologiløsninger, metodiske vurderinger og brukernes erfaringer med teknologien. Funnene viser at velferdsteknologi kan være til hjelp, men at bruken av løsningene kan by på utfordringer. Dette diskuteres i rapporten. Videre beskrives viktige momenter som kan støtte vellykket innføring av velferdsteknologi for målgruppene. Tematikken jobbes videre med i prosjektet Erre mulig.

Både forprosjekt og prosjekt er en delaktivitet av det store prosjektet Trygghetspakken som finansieres av Regionale forskningsfond.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!