Yrkespedagogisk kartleggings- og veiledningsbatteriet (YP-batteriet)

YP-batteriet er et verktøy for karriere- og utdanningsveiledning for ungdom og voksne med behov for utvidet veiledning.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Sammensatte lærevansker, Tourettes syndrom, AD/HD, Ungdomstrinnet, Videregående, Kartleggingsmateriell

Pris: 18.000,- (inkl. Job-match og kursing). Utenfor senterets region tilkommer utgifter til reise og opphold.

Yrkespedagogisk kartleggings- og veiledningsbatteri (YP-batteriet) er en «verktøykasse» som inneholder sentrale kartleggingsoppgaver for å kunne gjennomføre en screening og starte en veiledningsprosess.

YP-batteriet er utviklet for ungdom og voksne med vansker som for eksempel ADHD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom og lese- og skrivevansker. For ungdom som strever er det viktig å påbegynne yrkesveiledningsprosessen tidlig. Det er viktig å velge en utdanning og et yrke de er interessert i, og ikke minst har muligheten til å lykkes i. YP-batteriet skal hjelpe disse ungdommene i det detektivarbeidet det er å gjøre et godt yrkesvalg.

 

YP-batteriet

YP-batteriet tar utgangspunkt i kartlegging av interesser, yrkespersonlighet, ønsker og behov relatert til utdanning og yrke/arbeid:

 • Fritidsinteresser og interesser for skolefag
 • Yrkesinteresser
 • Yrkespersonlighet
 • Arbeidsrelaterte ferdigheter
 • Trivsel på arbeidsplassen
 • Oppsummerings- og tolkningsskjema

Kartlegging av ungdommen skjer med bilder og skjema. I tillegg blir foresatte, lærere og arbeidsleder spurt om deres synspunkt.

Praktisk utprøving

En del av prosessen er en kartlegging - før en hospiteringsperiode på skole og praksisperioder i bedrift - av:

 • Formsans- og håndlagsevne
 • Problemløsning, teknisk innsikt, motorikk og tempo
 • Planlegging og organisering
 • Konsentrasjon, oppmerksomhet, utholdenhet og hukommelse

Bruken av YP-batteriet innebærer praktisk kartlegging og prosessorientert veiledning over tid. Fokus legges på kartlegging av interesser, sterke sider og utfordringer/begrensninger i forhold til yrke/arbeid. YP-batteriet representerer en alternativ pedagogisk-psykologisk tilnærming til utredning og rådgiving. Sentralt er bevisstgjøring gjennom erfaringsbasert læring.

Kjennetegn ved YP-batteriet:

 • Forenklet
 • Bildebasert
 • Dialogorientert
 • Multimetode- og flerkildeprinsipp
 • Praktiske, realistiske arbeidsoppgaver
 • Tiltaksorientert
 • Løsningsfokusert

YP-batteriet er designet for å brukes på skoler i samarbeid med den kommunale og fylkeskommunale Pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) samt Oppfølgingstjenesten (OT). Interessekartleggingen er forankret i J.L. Hollands yrkesteorier.

Når resultatene fra interessekartleggingen foreligger, er det viktig å avdekke hvilke kognitive og praktiske ferdigheter som er sentrale for ønsket arbeid/yrke. Er slike ferdigheter allerede en av elevens sterke sider? Kan aktuelle ferdigheter læres og hvis ikke, kan det kompenseres eller finnes det alternative muligheter?

Eleven oppfordres til å spørre seg selv underveis i prosessen:

 • Hva er jeg interessert i?
 • Hva er jeg god på?
 • Er det noe jeg strever med?
 • Hva bør jeg være god på for å lykkes?
 • Er jeg allerede god på dette?
 • Kan jeg lære det?
 • Orker jeg streve litt for å bli god eller er det bedre å se på andre muligheter?

Innføringskurs og materiale

Statped sørøst tilbyr opplæring og veiledning i bruk av YP-batteriet til skoler og PP-tjenester. Senteret tar i mot casebasert veiledning etter avtale.

YP-batteriet består av:

 • 1 håndbok
 • 1 DVD
 • Test- og kartleggingsmateriell
 • Verktøy
 • Job-match

For bestilling av YP-batteriet, fyll ut bestillingsskjemaet og send til Statped sørøst, Pb. 4416 Nydalen, 0403 Oslo eller e-post statped.sorost@statped.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!