iMovie – videoredigering på iPad

Få tips om bruk av iMovie, og om pedagogisk bruk av bilder og video på skolen.  

Fakta og tilgjengelighet

stjerne med et filmkamera inni

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Apper/programvare, iOS, Lærevansker og utviklingshemming

Systemkrav: iOS

Utvikler: Apple

I skolesammenheng kan du bruke iMovie til å

 • bearbeide, tilpasse og tilrettelegge lærestoff
 • disponere et skriftlig produkt
 • lage læringsressurser
 • presentere lærestoff og formidle kunnskap
 • støtte muntlige fortellinger
 • gjøre observasjoner
 • vise og dokumentere elevenes kunnskaper
 • I dag er film og video en naturlig del av hverdagen for de som er unge. De filmer seg selv og andre. Når du som er lærer, utnytter mulighetene som ligger i å bruke digitale verktøy, blir det ikke så stor avstand mellom skole- og fritidsaktivitetene til elevene dine, og de kan lære mer.  

  Hvis elevene dine har vansker med å produsere tekst, vil bruk av visuelle virkemidler være en effektiv måte for dem å få vist kunnskapene sine på. Det viser seg at mange elever med lærevansker har gode visuelle og digitale ferdigheter. Hvis du har slike elever, kan du finne ut om de også har ferdigheter til å lage video.

  Når du lar elevene dine få bruke bilder og video, er de produsenter og kan ta aktiv del i læringen. Undersøkelser viser at hvis de får bruke video som metode i læringsarbeidet sitt, vil de oppleve økt motivasjon og mestringsfølelse. Bilder og video vil hjelpe dem til å omforme det de lærer, slik at de skjønner det bedre. Da går de mer aktivt inn i læringsprosessen sin, og de vil sannsynligvis bruke en bedre læringsstrategi. Da blir det også enklere for dem å lagre kunnskap i langtidsminnet. Lærere som har prøvd dette, sier at elevene deres får økt faglig innsikt. 

  Bilder og video er også en fin metode når elever skal gjøre lekser. Stadig flere lærere prøver ut og bruker «omvendt undervisning». Hjemmeleksen kan da være å se og høre på et videoforedrag som du eller en annen har laget. Neste dag arbeider elevene videre med temaet i videoforedraget på skolen og i klassen. 

  Når du som er lærer, bruker bilder og video i opplæringen, vil flere av elevene dine kunne delta. Du vil sannsynligvis kunne integrere flere på en vellykket måte.

  Bruk av bilder og video gjør at du som lærer kan tilpasse lærestoffet. For mange elever med lærevansker vil visualisering være virkemidlet som gjør opplæringen mulig. Hvis du eksempelvis har elever med dysleksi, språkvansker, AD/HD, hørselshemming eller psykisk utviklingshemming, vil de ha stor nytte av at du bruker bilder og video når du presenterer lærestoff. Når du skal vise enkelte prosesser eller funksjoner, er det helt nødvendig at du bruker bildeillustrasjoner eller video. Kan du sette opp en bokhylle fra IKEA uten en arbeidstegning?

  Du som er lærer, rådgiver eller forsker, kan også ha nytte av å bruke video for å gjøre observasjoner. Video gir gode muligheter til å hente ut og bearbeide informasjon, særlig hvis du må se den mange ganger for å analysere adferd. 

 • Slik-bruker-du-iMovie-paa-iPad.pdf