Underbara ADHD - med teknologi som hjelpemiddel

Underbara ADHD - med teknologi som hjelpemiddel

Georgios Karpathakis, daglig leder for Underbara ADHD. Videoforelesningen er fra SPOT 2018.

Fakta om video

Kategori: Sammensatte lærevansker, AD/HD, Videoforelesning, Teknologierfaringer