Slik søker og filtrerer du

Slik kan du finne læringsressurser på statped.no til ditt behov. 

Søk

 • Legg inn et søkeord
 • Få opp aktuelle ressurser

Filtrering

Velg ulike filtre som sorterer ut ressurser for deg. Du kan velge mellom og på tvers av kategoriene

 • fagområde
 • undervisningsfag
 • aldersgruppe/-trinn
 • ressurstype
 • språk/kommunikasjonsform
 • tema

Eksempler

Om du er på jakt etter "Apper/programvare" som er egnet for en elev med "Dysleksi" på "Mellomtrinnet", velger du disse kriteriene og får opp alternativer.

Om du er på jakt etter ressurser i faget "Norsk" for en elev med "Dysleksi", velger du disse kriteriene og får opp alternativer.

Merk at du ikke kan søke etter læringsressurser på tvers av fagområde, ressurstype og tema. Et søk hvor du samtidig huker av for "taleflytvansker", "Apper" og "Bøker" vil for eksempel ikke gi treff i søkemotoren. Prøv heller å "spisse" søker ditt, slik som i eksemplene over.

Den enkelte læringsressurs

Når du klikker deg inn på en enkelt ressurs, vil mange beskrive

 • pedagogisk bruk, tips og ideer
 • funksjon
 • kostnad
 • hvor du får tak i ressursen

Statped tilbyr et godt utvalg av omtaler – noen mer omfattende, og andre enklere. Vi legger fortløpende inn nye og aktuelle ressurser.