Nettbrett hjelper Fredrik med dysleksi

Fredrik føler seg endelig som en vanlig elev i klassen, takket være muligheter ny teknologi gir.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Teknologierfaringer, Pedagogisk bruk av teknologi

Fredrik ved Godøy skole i Ålesund har vært avhengig av hjelp fra spesialpedagoger og logoped helt frem til 5. klasse. Han kunne huske detaljene i lange historier som læreren fortalte, men å lese de samme tekstene bød på store hindringer.

Fredrik er blant 2-5 % av norske elever som har dysleksi. Barn og ungdom med dysleksi har en form for lese - og skrivevanske som gjør det vanskelig å omforme skrift som øynene oppfatter til meningsfylt språk.

Teknologisk hjelp

Da Fredrik fikk datamaskin med et program hvor tekstene ble lest opp for ham, ble skolehverdagen hans enklere. Senere i 8. klasse, fikk han et nettbrett, og kan nå ta med teknologien han trenger overalt – Jeg føler meg som en vanlig elev, sier Fredrik.

Gjennom de nyeste nettbrettene kan man høre på podcast eller få tekster opplest. Ved skriving har man også tilgang til stavekontroll, ordprediksjon eller dikteringsverktøy.

Dette muliggjør varierte læringsmetoder, og resultatet er bedre tilpasset undervisning og et inkluderende læringsmiljø.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!