CD-ord

CD-ord er et skrivestøtteprogram for pc som gir både visuell- og auditiv støtte. Programmet gir støtte i de fleste applikasjoner hvor du skriver eller leser tekst. Forslagene til ord kommer opp i et eget vindu og du bestemmer selv hvor mange ord som skal komme opp i forslagslisten. Det er også mulig å få lest opp ordforslagene. 

Fakta og tilgjengelighet

CD- ord logo. En åpen bok.

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Apper/programvare, Windows

Utvikler: www.mv-nordic.com

Auditiv støtte

CD-ord har manns- og kvinnestemme på bokmål og bare mannsstemme på nynorsk. Du kan velge hastighet og volum. Du har mulighet til å kontrollere egen tekst ved at CD-ord leser opp teksten som er skrevet. I forslagsvinduet leses ordene når du beveger musepekeren over dem.

CD-ord gir auditiv støtte på bokstav-, ord-  og setningsnivå. Hver gang en bokstavtast trykkes ned, leses bokstavlyden. Du får lest opp hvert ord etter at du har trykket mellomromstasten og hele setningen etter at du har satt punktum. 

Visuell støtte

CD-ord gir forslag på ord i et eget forslagsvindu. Du kan bestemme hvor mange ord som skal være i listen. Du kan også bestemme farge, skrifttype og størrelse i vinduet. 

Stavekontroll 

Stavekontrollen er prediksjonsbasert og gir deg forslag til ord mens du skriver ordet. For å få hjelp ved feilskriving må ”Alternative forslag” være aktivert. Du får forslag til neste ord i setningen når du trykker mellomromstasten. Det er enkelt å legge inn egne ordlister. Du kan for eksempel kopiere en tekst fra en fagplan og programmet lager en ordliste av den. Det er mulig å velge størrelsen på ordlisten ut fra ordforrådet til eleven. Dette er en viktig innstilling for å få relevante ordforslag.

Hjelp til å forstå ordets betydning

Med CD-ord følger et ordboksverktøy. Det følger med ordbøker både på norsk og nynorsk. Teksten på ordforklaringene kan leses opp, men tekstene har mange forkortninger og det er derfor vanskelig å forstå hva den syntetiske talen leser.


CD-ord har støtte både på norsk og engelsk. Du kan også kjøpe tilleggs-språk som tysk, spansk og fransk.

CD-ord kan søkes om fra NAV hjelpemiddelsentral og er godkjent for bruk eksamen.

CD-ord fungerer også på Windows 10 Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!