Erfaringer med IKT og STL+

Rapport gjennomført av Rambøll på oppdrag fra Senter for IKT i Utdanningen august 2016. 

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Bøker/hefter, Teknologierfaringer

Språk: Bokmål

Format: PDF

Forfatter: Erling Berrum, Hanne Holden Halmrast, Merete Helle og Kathrine Lønvik

Rapporten er et resultat av 56 intervjuer med skoleledere og lærere fra 32 ulike skoler. Skolene mener selv at de har lykkes med å ta i bruk digitale verktøy i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen på 1-4 trinn. Mange av skolene har benyttet en variant av metoden "Skrive seg til lesing med talende tastatur"(STL+). Temaene i undersøkelsen har vært hvordan implementeringen har foregått, hvilke suksesskriterier og barrierer informantene trekker frem for en vellykket implementering og bruk, og hvilke effekter informantene ser av innføringen.

I rapporten oppsummeres fem hovedeffekter eller utbytter av opplæringen:

  1. Bedre ferdigheter i skriving, lesing og bruk av digitale verktøy. Enkelte undersøkelser viser også at det påvirker matematikkferdighetene
  2. Mer skapende læringsprosesser
  3. Mer motivasjon for læring
  4. Mer sosialt læringsmiljø
  5. Bedre tilbakemeldingskultur og tettere, mer tilpasset oppfølging av elevene.

Det kommer også frem at lærere mener at elever med særskilte behov profitterer mer på bruk av nettbrett/pc i den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. Dette gjelder elever med konsentrasjonsvansker, dysleksi og/eller lese- og skrivevansker.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!