IntoWords for Chrome

Fakta og tilgjengelighet

Logo. Snakkebobble med en penn foran.

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Apper/programvare, Pedagogisk bruk av teknologi, Web

Utvikler: www.mv-nordic.com

Auditiv støtte

IntoWords for Chrome har stemmer på mange språk i tillegg til norsk og  engelsk og du kan velge hastighet og volum. Du har mulighet til å kontrollere egen tekst ved at IntoWords leser opp teksten som er skrevet. I forslagsvinduet leses ordene når du beveger musepekeren over dem. Intowords gir auditiv støtte på bokstav-, ord- og setningsnivå. Hver gang en bokstavtast trykkes ned leses bokstavlyden. Du får lest opp hvert ord etter at du har trykket mellomromstasten, og hele setningen etter at du har satt punktum. 

Auditiv støtte
IntoWords for Chrome har både norsk, engelsk, tysk og svensk stemme og du kan velge hastighet og volum. Du har mulighet til å kontrollere egen tekst ved at Intowords leser opp teksten som er skrevet. I forslagsvinduet leses ordene når du beveger musepekeren over dem.
Intowords gir auditiv støtte på bokstav -, ord-  og setningsnivå. Hver gang en bokstavtast trykkes ned leses bokstavlyden. Du får lest opp hvert ord etter at du har trykket mellomromstasten, og hele setningen etter at du har satt punktum. 
Visuell støtte
Intowords gir forslag på ord i et eget  forslagsvindu. Du kan få markert ord eller  setninger ved opplesing. Du kan også få markert avsnittet og det aktuelle ordet. Dette gir bedre oversikt når du skal lytte gjennom teksten.
Stavekontroll 
Stavekontrollen er prediksjonsbasert og gir deg forslag til ord mens du skriver ordet. 
Intowords har støtte både på norsk, tysk, engelsk og du kan kjøpe flere språk.
Skrivestøtteprogrammet er gratis dersom du har skoleavtalen eller taleavtalen med MV-Nordic. Du må laste ned et tillegg fra Chrome web store.

IntoWords Crome skjermdump

Visuell støtte

IntoWords gir forslag på ord i et eget  forslagsvindu. Du kan få markert ord eller  setninger ved opplesing. Du kan også få markert avsnittet og det aktuelle ordet. Dette gir bedre oversikt når du skal lytte gjennom teksten.

Ordforslag

Ordforslagene er prediksjonsbasert og gir deg forslag til ord mens du skriver ordet. IntoWords har støtte både på norsk, tysk, engelsk og du kan kjøpe flere språk. Skrivestøtteprogrammet er gratis dersom du har skoleavtalen eller taleavtalen med MV-Nordic. Du må laste ned et tillegg fra Chrome nettmarked.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!