Predictive Cluttering Inventory (PCI) - sjekkliste for løpsk tale

Screening-verktøy som kan predikere mulig løpsk tale.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Taleflytvansker, Løpsk tale

Språk: Norsk

Pris: Gratis.

Format: PDF

Utgiver: Statped (2016)

PCI består av 34 utsagn som omhandler talemotorikk, språklig planlegging, oppmerksomhet, konsentrasjon, og motorisk- og planmessig koordinering.

Sjekklisten er ikke spesifikk og sensitiv nok til å påvise løpsk tale, men kan inngå som en del av en helhetlig kartlegging.

Original etter David A. Daly, 2006, revidert av Van Zaalen og kollegaer, 2009. Oversatt og bearbeidet av Hilda Sønsterud, 2016.