Lingpilot for Mac

Lingpilot er en app som gir deg utvidet skrive- og lesestøtte på Mac. Den har stavekontroll som tar hensyn til dyslektikeres skrivefeil, og den har et godt ordbokverktøy for å få forklaring på ord.

Fakta og tilgjengelighet

Lingpilot ikon. Et eple.

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Apper/programvare, Mac, Bokmål

Lingdys har vært et mye brukt verktøy og hjelpemiddel for dyslektikere på PC. Lingit har nå laget en utgave av Lingdys/Textpilot som gir mulighet for skrive- og lesehjelp også på Mac.

Lingpilot er et kinderegg som gir både lesestøtte, skrivestøtte og forståelses-støtte i et program.

I lesestøtte i Lingpilot kan du:

  • Justere hastigheten på opplesningen
  • Ha på en markør når du leser

Se video fra Lingit hvordan lesestøtte fungerer

I skrivestøtten i Lingpilot kan du:

  • Få hjelp med rettskrivningen med røde streker og forslag
  • Endre størrelse på skrift og farger på bakgrunn
  • Få lest opp ordene etter hvert som du skriver
  • Få lest opp hele setningen, når du har satt punktum
  • Lingpilot leser også nynorsk.

Se video fra Lingit hvordan skrivestøtte fungerer

I forståelseshjelpen i Lingpilot kan du:

  • Slå opp ord i ordbok og du får forklaring på hva de betyr
  • Få oppslagene lest høyt med syntetisk tale
  • Finne oversettelser fra norsk til engelsk og omvendt

Se video fra Lingit hvordan forståelseshjelpen fungerer

Du kan også få stavekontroll på norsk og nynorsk i tekstbehandleren «Pages» ved å velge Lingpilot som språk i stavekontroll og grammatikk.

En av ulempene i Lingpilot er at det er et rent tekstbearbeidingsverktøy. Du kan ikke sette inn bilder slik at eleven kan skrive direkte til dem. Da må man jobbe i Pages og her får man ikke den samme hjelpen som i Lingpilot.

Du kan lese mer om Lingpilot her.

Lingpilot er registrert som hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentralen. Det betyr at elever som har en diagnose og behov for ekstra støtte, kan søke om programmet herfra. Det finnes også skolelisenser og privatlisenser.