Med språket som døråpner

Det å beherske språk er grunnleggende for det aller meste vi foretar oss. For minoritetsspråklige barn er tidlig språkstimulering særlig viktig for å forebygge senere problemer – men også for å få en rikere barndom gjennom å kunne delta i lek, samhandle og forstå.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Flerspråklighet, Filmer (video), Bokmål, Tidlig innsats, Ord- og begrepsopplæring, Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)

Språk: Norsk

Pris: 85 kroner

Utgiver: Statped

Barnehagen er kanskje den viktigste arenaen for å sikre språkopplæring og integrering i nærmiljøet. Forskning viser at barn med innvandrerbakgrunn som får bevisst språk-stimulering i barnehage har klare fortrinn i skolesammenheng. Men systematisk språk-stimulering krever kunnskap. Hvorfor er det så viktig? Hvordan kan vi jobbe? Hva med morsmålet? Hvordan får vi til samarbeidet med hjemmet?

I denne filmen møter vi tre barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Roweyda (4) har bakgrunn fra Somalia. Hun stortrives i Randvik barnehage i Risør – særlig når hun får synge – og det får hun ofte. Far til Roweyda forteller om hvordan han opplever forskjellen på sine fire barn som har gått i barnehage og de som ikke har gått. Barnehagen er opptatt av å jobbe systematisk og hele tiden forbedre arbeidet med språkstimulering.

Adam (5) har bakgrunn fra Tjetjenia. I Rømerverven barnehage i Kragerø, der han går, er de opptatt av å lære mer og skal være med i et prosjekt om språkstimulering. Mor til Adam er imponert over hvor raskt hennes lille sønn lærer seg et språk som er vanskelig for henne.

På Øvre Slettheia barnehage i Kristiansand går Merhawit (5). Hun er en våken og glad jente som snakker godt norsk. Foreldrene hennes synes det er en investering å la henne gå i barne-hage og lære seg godt norsk. Barnehagen er opptatt av at også de minoritetsbarna som har et godt overflatespråk får språktrening – og ikke minst får stimulering på sitt eget morsmål.

Sonja Kibsgaard, som har skrevet en rekke bøker på temaet, og Else Jorun Karlsen, som har lang erfaring med minoritetsspråklige, bidrar i filmen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!