Pedagogisk bruk av ganeplate - En informasjonsvideo

I forbindelse med prosjektet “Utvikling og spredning av kunnskap om bruk av ganeplater til barn med store artikulatoriske vansker” gis det ut en informasjons- og inspirasjonsvideo. Prosjektet har vært initiert og drevet av Sørlandet kompetansesenter og prosjektleder har vært Irené Johansson.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Statpeds ressurser

Pris: 85 kroner

Utgiver: Statped

Prosjektdeltakerne har bestått av logopeder og spesialpedagoger fra Statped Nord, Statped Vest, Sørlandet kompetansesenter (nå Statped), Habiliteringstjenesten i Vest-Agder, Pedagogisk psykologisk tjeneste i Kristiansand, privatpraktiserende logoped fra Aurskog/Høland og Haug skole og ressurssenter.

I videoen fokuseres det på praktiske eksempler fra prosjektbarnas hverdag. Videoen inneholder amatøropptak fra forskjellige barnehager i Norge og omfatter områder som avstøpning hos tannlegen, tilvenning til og pedagogisk bruk av ganeplaten i barnehagen.

Filmen varer i ca 35 minutter.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!