Salaby

Salaby er et nettbasert læremiddel for barnehage og skole. Som læringsressurs har Salaby flere fordeler for barn med særlige behov.

Fakta og tilgjengelighet

Logo bokstaver SALABY

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Kroppsøving, Kunst og håndverk, Musikk, Samfunnsfag, KRLE, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Norsk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Nettressurser, Nettbaserte læremidler

Språk: Norsk. Støttespråk; Tyrkisk, Polsk, Somali, Tamil, Arabisk, Urdu, Sorani, Vietnamesisk

Utvikler: Gyldendal Undervisning

Innholdet er laget med utgangspunkt i rammeplanen for barnehager og kompetansemålene i læreplanen. Modulene i Salaby består av ulike medier som bilder, video, lyd, tekst, spill og musikk, 

 • Salaby gir et stort utvalg av ressurser med visuell støtte knyttet til ulike tema og fag. Den visuelle støtten kommer i form av bilder, film og animasjoner. Visuell støtte er særlig viktig for barn som har konsentrasjonsvansker og vansker med språk-  og begrepsforståelse.

  Den visuelle støtten vil også være viktig for barn som har matematikkvansker. Du finner konkrete visuelle fremstillinger av matematiske begreper, regnearter og tema og du har tilgang til varierte aktiviteter og oppgaver knyttet til disse.

  Innholdet og oppgavene i Salaby kan repeteres etter behov, noe som er særlig viktig for barn som har konsentrasjonsvansker. Oppgavene gir umiddelbar respons på om det du gjør er riktig eller galt og det gjør det lettere for barna å arbeide selvstendig.

  For elever som bruker tegnspråk, har Salaby enkelte ressurser med tegnspråkstøtte. 

   

  • Bruk de pedagogiske filmene som en del av metoden omvendt undervisning. La barna se på introduksjonsfilmer om et tema hjemme, og jobb med konkrete oppgaver og ressurser på skolen.
  • Bruk Salaby for å tilrettelegge for differensiering. Du har tilgang til oppgaver på ulike nivå og det blir dermed mindre ressurskrevende å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.
  • Interaktiviteten i Salaby egner seg godt for samarbeid og inkludering rundt innholdet og oppgavene ved bruk av elektroniske tavler. Dette er nyttig for barn med særlige behov som ellers vil bli tatt ut av klasserommet. Gjennom å bruke relevante ressurser i Salaby kan barn med særlige behov inkluderes og engasjeres i større grad i fellesundervisningen.
  • Dersom du arbeider med barn som trenger lydstøtte, kan du møte noen begrensninger angående det i Salaby (avhengig av type ressurs). Det er da viktig at du som lærer fungerer som verbal støtte og leser opp teksten i ressursen sammen med barnet, tilpasset barnets tempo og forståelse.
 • For å få tilgang til Salaby må du sende en bestilling via nettsiden. Du bestiller tilgang til det området du ønsker og får tilsendt brukernavn og passord for innlogging. Salaby er brukt i mange skoler og barnehager og ofte har kommunen kjøpt tilgang til alle i sin kommune.

  • Salaby kan brukes på PC og interaktive tavler. Deler av innholdet er tilpasset en mobilvennlig versjon og fungerer fint i nettleseren på iPhone og iPad. Full tilgjengelighet for alle enheter til alt innhold i Salaby er under utarbeidelse.
  • Salaby har egne morsmålsider og deler av innholdet har språkstøtte. Språkstøtten består av bilde, tekst og lyd på utvalgte begreper.
  • Du kan opprette en personlig brukertilgang for læreren og starte en Aktiv klasse. Aktiv klasse gir deg mulighet til å opprette egne quizer som eleven kan svare på ved bruk av mobil, pc og nettbrett. 
  • Salaby tilrettelagt inneholder moduler for bryterstyring med en eller to og bryterer og skanning