Skoleskrift 2

Lag tekster med appen Skoleskrift 2 og få lest opp bokstavlyd og ord når de skrives. Skoleskrift 3 er den samme appen, men benytter den innebygde talesyntesen fra operativsystemet iOS.

Fakta og tilgjengelighet

Logo med tastatur og lydbølger

Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Norsk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Apper/programvare, iOS, Android, Windows, Bokmål, Lærevansker og utviklingshemming

Systemkrav: Android 2.2 eller nyere. iOS 7.0 eller nyere. Windows 8.1

Utvikler: Karin Ohlis AB

«Skoleskrift 2» er et skriveprogram med tale som leser opp bokstavlyden og ordene når du skriver. Appen er et godt verktøy som benyttes i lesemetodikken ”Skrive seg til lesing med lydstøtte” (STL+). «Skoleskrift 2» er tilgjengelig på operativsystemene iOS, Android og Windows, og leveres også som PC-programvare.

 • Å knekke lesekoden innebærer at en forstår at ord kan deles opp i lyder, og at lydene kan leses sammen til ord. I lese- og skriveopplæringen er det derfor viktig å fokusere på hvilken lyd bokstavene har. Med «Skoleskrift 2» blir bokstavens lyd lest opp, ikke bokstavnavnet. På den måten får man raskt erfart og visualisert sammenhengen mellom de abstrakte fenomenene som lyd/fonem og bokstav/grafem er. Å skrive seg til lesing med talende tastatur, er også en utarbeidet metode, forkortet med STL+. Appen er et godt redskap å bruke i denne lesemetodikken. Samtidig er tegnsnittet utformet som håndskrift, slik at det skal være lettere å kjenne igjen bokstavene i trykt skrift, som for eksempel a - a, g – g. Ved å bruke STL+-metoden kan deltakerne starte på det nivået de er. De som kan bokstavene kan begynne å skrive tekster på data, mens de som må lære bokstavene kan lære seg disse ved hjelp av talende tastatur. Metoden gir god støtte til arbeidet med kritiske språkferdigheter som ligger til grunn for leseutviklingen. Dette kan blant annet være språklig bevissthet om sammenhengen mellom lyd og bokstav (fonem/grafemforbindelsen). «Skoleskrift 2» passer for alle, men spesielt for elever og andre med lese- og skrivevansker.

  • Bruk appen i bokstav - og lydinnlæringen med å skrive bokstaven en jobber med, ord med bokstavlyden og setninger. På denne måten kan en fint tilpasse etter elevenes nivå.
  • Kan brukes i alle skolefag der en skriver
  • Samle tekstene i for eksempel Book Creator eller andre apper som fungerer som presentasjonsverktøy.
  • Minoritetsspråklige kan bruke «Skoleskrift 2» som verktøy i lese- og skriveinnlæringen
 • Appen skriver med bokstavene du lærer å skrive for hånd. Talesyntesen leser opp bokstavlydene når du skriver og når du trykker på mellomromstasten, så leses hele ordet opp. Når du trykker på punktum eller et annet skilletegn, leses hele setningen opp. Hele teksten eller markert tekst, kan du få opplest ved å trykke på høytalersymbolet. Teksten kan deles med andre ved å sende på e-post, åpne i andre apper, skrive ut eller lagre i for eksempel Google drive eller lignende.

  Se video nedenfor om Skoleskrift 2

  • Rettskriving og ordprediksjon
  • Justere lesehastigheten
  • Hjelpelinjer
  • Skriftstørrelse og bokstavfarge
  • Talesyntese fungerer også offline
  • Språk: svensk og norsk (bokmål)
  • Skoleskrift har koblinger mot externe apper som støtter textfiler og PDF-filer: f.eks. Dropbox, Evernote, Google Drive.
  • Lage og skrive ut øvingsark med hjelpelinjer for håndskriftsøvinger som viser skriveretning for bokstaver og tall.

  Skoleskrift 2 skjermbilde talesyntese fungerer uten internettforbindelse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!