Textpilot

Textpilot er en støtte til rettskriving, ordvalg og opplesing der du arbeider med tekst. Det gir både visuell- og auditiv støtte i de fleste programmer (OpenOffice, Microsoft Word og Internet Explorer). Forslagene til ord kommer opp i eget vindu som følger innsettingsmerket. Du bestemmer selv hvor mange ord som skal komme opp i forslagslisten.

Skrivestøtteprogram på Windows operativsystem

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Apper/programvare, Windows, Bokmål

 Auditiv støtte

Textpilot leveres med flere ulike stemmer og du kan velge hastighet og volum. Du har mulighet til auditivt å kontrollere egen tekst fordi Textpilot kan lese opp teksten som er skrevet. Hvis du ønsker tilbakemelding på bokstavlyder må du bruke Linglyder fra Lingit. Linglyder fungerer slik at hver gang en bokstavtast trykkes ned leses bokstavlyden. 

Visuell støtte

Textpilot gir forslag til ord i et eget forslagsvindu som følger markøren. Du kan velge å slå av dette og plassere forslagsvinduet der du vil. Du kan bestemme hvor mange ord som skal være i listen. Du kan også bestemme farge, skrifttype og størrelse i vinduet. Du kan sette på prediksjon slik at programmet hele tiden foreslår ord mens du skriver og at den skal foreslå neste ord. Denne ordfullføringen kan være en god støtte til å skrive tekst riktig og raskt. Ordfullføringen gir ikke hjelp hvis ordet ikke finnes i ordlisten. 

Stavekontroll i skrivestøtteprogram 

Stavekontrollen gir deg forslag til ord etter at du har fullført ordet, dvs. tastet mellomrom. Du kan også få lydsignal hvis du skriver et ord feil. Dette kan være en nyttig funksjon for synshemmede. Det er mulig å legge ord til i ordlistene.

Textpilot kommer med bokmål, nynorsk og engelsk som skriftspråk. Det er også mulig å kjøpe språkpakker på tysk, fransk og spansk.

Hjelp til å forstå ordets betydning

Du får ordbøker til Textpilot slik at du kan slå opp ordet. Ordbøkene gir oppslag hvor ordet er bøyd i alle former og noen ganger synonymer. Ordoppslaget kan leses med syntetisk tale.

Textpilot kan søkes om fra NAV hjelpemiddelsentral og er godkjent for bruk eksamen.

Textpilot fungerer også på Windows 10.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!