Trollord- en gøyal form for språkstimulering

Trollord- en gøyal form for språkstimulering

Videoforelesning om hvordan Trollord kan brukes i undervisningen for barn som trenger logopedisk hjelp og språkstimulering på barnetrinnet og førskolebarn.

Fakta om video

Kategori: Språk/tale, Spesifikke språkvansker, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Videoforelesning

Språk: Norsk (tekstet)

Trollord er en digital nettbasert læringsressurs som passer for barn i førskolealder og på barnetrinnet i skolen, Erfaring viser at barna liker arbeidsformen, og slipper seg løs. Jobb med stemmebruk, tren stemmevolum og tonehøyde i modulen «LydLeker», eller jobb med begrepsforståelse og evnen til å forme setninger i modulen «OrdLeker». Av de totalt seks modulene brukes «OrdLeker» og «Se og Si» av flere skoler som del av norskopplæringen for de minste barna.

Forelesningen ble holdt av Trude Haugen Eide og Siri Een, lærere, Skranevatnet skole.Trude Haugen Eide og Siri Een er erfarne allmennlærere som jobber på småtrinnet (1.- 4. tr) på Skranevatnet skole i Bergen. De har begge god erfaring med bruk av Trollord for elever med særlige behov og med minoritetsbakgrunn.

Forelesningen ble holdt på SPOT 2015.