Vedvarende lese- og skrivevansker – noen digitale muligheter

Artikkel publisert i Bedre skole, nr 4 / 2011 av Eva Margareta Engenes, seniorrådgiver, Statped sørøst.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Artikler, Statpeds ressurser

Størrelse: 7 sider.

Format: PDF

Utgiver: Statped

Det å integrere digitale læremidler i undervisningen er krevende, ettersom mange lærere har liten kompetanse på didaktikk som integrerer digitale verktøy. Med utgangspunkt i tre typiske elever som på ulike måter sliter med skolearbeidet, presenteres her programvare som den vanlige lærer kan ta i bruk i arbeidet med lesing og skriving.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!