Book Creator

Book Creator er en verktøy-app for å lage egne elektroniske bøker. 

Fakta og tilgjengelighet

Illustrasjon. Logo, en bok med en saks.

Kategori: Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Apper/programvare, iOS, Pedagogisk bruk av teknologi, Lærevansker og utviklingshemming

Systemkrav: iOS, Android og Chrome nettleser

Utvikler: www.redjumper.net

 

Appen er meget enkel å bruke og gir fine bøker som resultat. Den har muligheter som gjør den ideell til bruk i undervisning og den kan benyttes både for barneskole og i videregående skole.

Book Creator har mulighet for å sette inn:

 • Bilder
 • Tekst
 • Video
 • Tale
 • Musikk
 • Hyperlenker
 • Fordelen med å bruke en elektronisk bok er at elever som sliter med lesing og skriving kan få hjelp til avkoding og også få støtte i bilder og videoer til å hente mening ut av teksten. Det blir flere veier til forståelse av innholdet. I boken får du lest opp teksten med syntetisk tale, men du får også lest opp hele boken ved å trykke på «Read to me».

  Book Creator er så enkel i bruk at den er et godt verktøy også for elevene. Den kan brukes til å svare på oppgaver og arbeide med temaer. Fordi du kan snakke inn i boka kan elever med dårlige skriveferdigheter vise sitt kunnskapsnivå på en bedre måte. Deres manglende ferdigheter begrenser ikke.

  Lærere kan også lage egne læringsressurser med appen. Dette kan være til god støtte for elever som har behov for å få fagstoffet forklart på en enklere måte, for eksempel elever med språkvansker. Læreren kan lese inn teksten, sette inn muntlige ordforklaringer av ord som elevene synes er vanskelige, legge inn illustrasjoner på bilder og video, eller hyperkoble til videoer på internett som kan beskrive og underbygge temaet.

  Eksempel på oppsett av en bok i Book Creator.

  • Tekst som skrives i boka kan leses opp med syntetisk tale.
  • Når boka er ferdig kan den overføres til iBooks og legger seg da i iBooks-biblioteket. Boka kan også skrives ut som Pdf eller sendes som e-post.
  • Kan brukes som kommunikasjonsbok mellom hjem - barnehage/skole.
  • Omvendt undervisning: Bruk Book Creator til å lage bøker som introduserer elevene  for nye tema. 
  • Sosial fungering: Book Creator kan brukes til å samle sosiale historier, oppskrifter og tegneseriesamtaler som kan fungere som støtte i opplæringen av sosiale ferdigheter.
 • Du kan legge ut boken på internett ved å velge "pil ut" og "Publish Online». For å publisere må du lage deg en Teacher Account. Online-boken blir automatisk oppdatert når du gjør endringer i Book Creator.