Fonemo Specko

Fonemo Specko er en app som gir trening i å lytte ut første lyd i ord og å knytte lydene til riktig bokstavtegn.

Fakta og tilgjengelighet

Appikon  med en hund, bjørn og to stjerner.

Kategori: Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Apper/programvare, iOS

Språk: Norsk

Systemkrav: Kompatibel med iPhone og iPad. Krever iOS 8.1 eller nyere.

Utvikler: www.vizuellesoftware.se

(Filmen ovenfor er laget av produsenten Vizuelle Software)

I Fonemo Specko trenes elevenes språklige og fonologiske bevissthet ved at elevene presenteres for to ord av gangen, sorterer dem utfra første lyd og knytter dem sammen med tilhørende bokstavtegn. Øvelsene vektlegger arbeid med språklyder som ligner på hverandre i uttale, f.eks. b og p, sj og kj. Ved å gjøre taleopptak i appen kan elevene få viktig tilbakemelding på egen uttale.   

 • Å dele opp ord i enkeltlyder, skille lyder fra hverandre og å koble sammen lyd med tilhørende bokstavtegn er viktige basisferdigheter i lese- og skriveopplæringen. Noen lyder er vanskelige å skille fra hverandre, fordi de uttales på tilnærmet samme måte og høres nokså like ut. Fonemo Specko gir trening i å lytte ut forskjeller på disse lydparene; b-p, d-t, f-v, g-k, r-s, sj-kj, o-u og u-y.

  I appen oppfordres barna til å spille inn egen uttale av ordene, noe som kan gi viktig tilbakemelding på egen uttale. Sammen med en voksen kan en da snakke om hva som er likt og ulikt både ved uttale, lytting og tilhørende bokstavtegn, for å øke barnas bevissthet, knytte rett lyd til tilhørende bokstavtegn og eventuelt hjelpe dem til å forbedre uttalen. Kan brukes både av pedagoger, spesialpedagoger, logopeder og foresatte.

  • Velg lydpar du ønsker å jobbe med. Start gjerne med lyder barna mestrer å uttale.
  • Trykk på bildene, gjenta ordene og lytt ut første lyd.
  • Trykk på bokstavtegnet og lytt til uttalen.
  • Dra ordet/bildet på plass under tilhørende bokstavtegn.
  • Gi hjelp til å oppdage forskjeller og likheter i uttale. Benytt evt. andre visuelle hjelpemidler som støtte (se f.eks. PAS på www.statped.no/pas).
  • Gjør taleopptak og lytt sammen.
 • Appen er enkel å bruke. I startvinduet velger du hvilke lydpar du ønsker å jobbe med. Du kan velge om ordparene skal presenteres bare som bilde og lyd eller om du også vil ha tekst under bildene. Ved å trykke på kaninen på høyre side i skjermbildet, får du hjelp til å forstå hva du skal gjøre. Du kan også få demonstrert oppgavene ved å trykke på spørsmålstegnet øverst i bildet. Dra og slipp ordene i rett bokstavrute. Spill inn uttale ved å trykke på opptakstegnet øverst til høyre i bildet. Stopp opptaket ved å trykke en gang til. En pil kommer nå til syne og opptaket spilles av når du trykker på denne. Gå videre til neste oppgave ved å trykke på «begynn-på-nytt-pilen» nederst i høyre hjørne.

  • Velg lydpar.
  • Kun bilder eller bilder og tekst.
  • Trykk på bildet og lytt til ordet.
  • Trykk på bokstaven og lytt til uttalen.
  • Dra bildet og slipp i rett rute.
  • Spill inn barnets uttale og lytt sammen.

Relaterte læringsressurser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!