Gode lesetrategier – på mellomtrinnet

Bok om hvordan lærere på mellomtrinnet kan støtte elever i videre leseutvikling, skrevet av Øistein Anmarkrud og Vigdis Refsahl. 

Fakta og tilgjengelighet

Gutt leser bok med lommelykt

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Engelsk, Norsk, Mellomtrinnet (5.-7.), Bøker/hefter, Bokmål, Læringsstrategier

Forfatter: Øistein Anmarkrud og Vigdis Refsahl

Utgiver: Cappelen Damm

Forskning og utvikling

Anmarkrud, Øistein og Refsahl, Vigdis (2010). Gode lesestrategier - på mellomtrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 

På mellomtrinnet handler ikke leseundervisningen lenger om å lære å lese, men om å lese for å lære – i alle fag. For at elevene skal tilegne seg fagstoff, er det avgjørende at de forstår det de leser. Forfatterne av denne boka hevder at eksplisitt undervisning i lesestrategier kan hjelpe elevene til å utvikle sin leseforståelse.

Boka gir en innføring i hva lesestrategier er, hvilke strategier som passer for mellomtrinnet, og hvordan man kan undervise i dem. Målet er at elevene skal kunne velge hensiktsmessige lesestrategier i møtet med ulike tekster og ulike lesesituasjoner. For å komme dit er man som lærer nødt til å se arbeid med lesestrategier, aktivering av elevenes bakgrunnskunnskap og stimulering av lesemotivasjon i tett sammenheng.

Boka inneholder en skjematisk oversikt over disse tre områdene som er nyttig for lærere i planlegging av undervisningen.