Bilde og video

Film og video er en naturlig del av ungdommens hverdag. De filmer seg selv og venner i ulike aktiviteter. Derfor er det viktig at skolen bruker de mulighetene som digitale verktøy gir. Det reduserer skillet mellom skoleaktiviteter og elevens fritidsaktiviteter.

Pedagogisk bruk av bilder og video

Elever som har vansker med å produsere tekst, kan ha god nytte av å bruke bilder og video for å kommunisere og vise sin kunnskap. Mange elever med lærevansker har gode visuelle og digitale ferdigheter. Video og bilder kan brukes til å tilrettelegge læringsstoffet. Med bruk av film vil flere elever kunne delta i felles undervisning.

Ved bruk av bilder og video kan eleven også være produsent og ta mer aktiv del i læringen. Undersøkelser viser at elevene som bruker film som metode i læringsarbeidet, opplever økt motivasjon og mestringsfølelse. Lærere sier at elevene oppnår økt faglig innsikt. Når elever går aktivt inn i læringsprosessen, må de reformulere kunnskapen. Da vil de sannsynligvis ta i bruk en dypere læringsstrategi. Dette vil i større grad gi mulighet til å lagre kunnskap i langtidsminnet.

For mange med en lærevanske vil visualisering være virkemidlet som gjør opplæringen mulig. Barn med dysleksi, språkvansker, ADHD, hørselshemming og psykisk utviklingshemming vil ha stor nytte av å få lærestoffet presentert ved hjelp av bilder og video. For å vise enkelte prosesser eller funksjoner er det å vise en film eller bildeillustrasjoner helt nødvendig.

Elever med språkvansker kan ha god nytte av bilder som støtte når de skal fortelle eller holde foredrag. Bildene hjelper til å holde orden på rekkefølgen i en handling, og informasjonen i bildene erstatter skriftlige notater.

Bilder og video er også en fin metode når elever skal gjøre lekser. Stadig flere lærere prøver ut og bruker «omvendt undervisning». Hjemmeleksen kan da være å se og høre på et videoforedrag som en lærer eller andre har laget. Neste dag arbeider elevene videre med temaet, og læreren har mer tid til å veilede og hjelpe hver enkelt elev.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!