DAISY-lydbøker

En lydbok gir tilgang til fag- og skjønnlitteratur for elever som har vansker med å lese en trykt bok. Lydbøker som brukes i skolen av lese- og synshemmede, er laget i DAISY-format. 

Statped tilrettelegger fagbøker til bruk i grunnopplæringen (grunnskole og videregående opplæring). Se statped.no/skolelydbok.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) tilrettelegger skjønnlitterære bøker og studielitteratur for studenter ved universiteter og høgskoler.

Navigasjon

DAISY-lydbøker gir brukeren gode navigeringsmuligheter.

Du kan:

  • gå direkte til ønsket side
  • flytte deg mellom overskrifter
  • repetere siste frase eller avsnitt
  • søke i teksten

Avspilling

PC 

Alle som har lånerett hos NLB, kan laste ned lydbøkene direkte til PC og få dem automatisk inn i Lydhør.

Emerson, DAISY-spiller for Mac

Se hvordan du laster ned Emerson:

Gå direkte til nedlasting av Emerson.

Nettbrett og mobil

Appen Lydhør gir deg tilgang til lydbøker på smarttelefoner og nettbrett.

Hvis du ikke ser videoen, så klikk her.

Typer

DAISY NCC-lydbok

Den vanligste DAISY-boken. Overskrifter og sidetall er lagt inn, og all tekst er lest inn av profesjonelle opplesere. 

DAISY-fulltekstlydbok

All tekst er synlig på skjermen. Fulltekstbøker kan produseres både med innlest tale og talesyntese.