Syntetisk tale

Syntetisk tale hjelper deg til å avkode teksten ved å få lest den opp. Du kan konsentrere deg om innhold og læring.

Bruk av talesyntese gir også mulighet til å repetere tekst, tilpasse lesetempo og støtte forståelse. Sammen med gode læringsstrategier og arbeidsmetoder kan syntetisk tale gi tilgang til kunnskap og informasjon.

Elever med språk-, lese- og skrivevansker har ofte vansker med å lese seg til kunnskap. Lesing er verktøyet som samfunnet benytter til nesten all kunnskapsinnhenting. Når leseevnen er mangelfull, blir det vanskelig å tilegne seg kunnskap. Bruk av teknologi gjør det mulig for personer uten gode leseferdigheter å tilegne seg kunnskap fra skriftlig materiale. Når datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner kan lese tekst høyt, blir det mulig også for deg som sliter med å lese, å tilegne deg kunnskap.

Teknologi kan også støtte opp om leseinnlæringen. Programvare kan si bokstavlyden på hver tast. Slik kan en elev får koblet bokstavlyd og bokstav. Det kan bidra til å automatisere bokstavlydene og øke den fonologiske bevisstheten hos eleven.

Gå til Talesyntese

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!