Talesyntese i Chromebook

Fakta og tilgjengelighet

Kategori:

Du kan få lest opp tekst på norsk hvis du setter på tekstopplesing i tilgjengelighetsinstillingene. Du kan også laste ned tillegg til nettleseren Chrome som leser markert tekst høyt. En av dem som har norsk tale er “Select and Speak”. Velg "legg til" i Chrome. Et lite ikon legger seg i nettleseren og du kan markere tekst på internett og få den lest høyt. For å finne slike programtillegg går du til Chrome nettmarked og søker “Text to speech”.