Med smarttelefonen som lese- og skriveverktøy

Med smarttelefonen som lese- og skriveverktøy

Christian Bock. Videoforelesning fra SPOT 2018.

Fakta om video

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Videoforelesning, Teknologierfaringer