logas.no

Logas er et nettbasert, interaktivt læremiddel du kan bruke i begynneropplæringen i nordsamisk.

Fakta og tilgjengelighet

To barn som sitter ved et bål langs kanten av en elv.

Kategori: Språk/tale, Før skolealder, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Nettressurser, Nettbaserte læremidler, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk, Statpeds ressurser

Språk: Nordsamisk

På logas.no får barna muligheter til å lære alfabetet, stavelser og gramatikk ved lek og spill.