Språklæring med utgangspunkt i dataspill

Språklæring med utgangspunkt i dataspill

Videoforelesningen er fra SPOT 2019.

Fakta om video

Kategori: Språk/tale, Spesifikke språkvansker, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Videoforelesning, Bokmål, Tegnspråk, Ord- og begrepsopplæring

Språk: Norsk. Norsk tegnspråk.