Stamming i et praksisrettet perspektiv

Artikkelsamling skrevet for  logopeder som jobber med barn, unge og voksne med taleflytvansker, og for logopedistudenter. 

Fakta og tilgjengelighet

Forside artikkelsamling: gutt roper til jente i blikkbokstelefon

Kategori: Artikler, Taleflytvansker, Stamming

Språk: Norsk

Pris: Gratis

Format: PDF

Utgiver: Statped

Artikkelsamlingen er ment som et arbeidsredskap som logopeder og studenter enkelt kan slå opp i, for eksempel før en foreldresamtale, eller ved behov for kunnskap om et nytt tema. 

Artiklene svarer på spørsmål som Statped ofte får. De tar utgangspunkt norske forhold og praksis, og de supplerer norsk og internasjonal litteratur om stamming. Vi har

  • tatt med konkrete eksempler på arbeidsmåter og dialog mellom logopeder og personer som er i oppfølging
  • lagt vekt på å knytte teori til alle temaene for å synliggjøre koplingen mellom praktiske eksempler og forskning

Du kan laste ned artikkelsamlingen gratis i pdf-format.

Ønsker du å kjøpe artikkelsamlingen i trykt utgave, kan du bestille den fra Flisa Trykkeri (e-post), som trykker den for deg (såkalt "print on demand"). Prisen for å trykke én bok er 350 kroner + mva. I tillegg kommer ekspedisjon/frakt på 70 kroner pr. bok + mva. Husk å oppgi antall bøker du vil trykke, og fakturaadresse. Trykkeriet sender deg faktura og bok/bøker.