Systematisk begrepsundervisning og ferdighetsopplæring

- en pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme for både for vanlig undervisning og spesialundervisning. 

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Språk/tale, Artikler, Bokmål, Ord- og begrepsopplæring, Statpeds ressurser

Språk: Bokmål

Format: PDF

Utgiver: Statped

Magne Nyborg (1927–1996) har utviklet en omfattende teori om læring (og undervisning) og en korresponderende pedagogisk praksis sammen med kollegaer og medarbeidere. Andreas Hansen har fulgt opp og utvidet forskningen på dette feltet. Svært sammenfattet dreier det seg om en teori hvor læring som faktor i utviklingen står sentralt, og der grunnleggende språk- og begrepslæring samt språkets betydning for etterfølgende læring, understrekes.

Denne artikkelen er ment å dekke flere behov og målgrupper: Fagfolk, lærere, foreldre og interesserte har alle anledning til å nytte godt av deler av materialet Artikkelen har en mengde eksempler, kasus, knyttet til seg som vedlegg som gjør det tydeligere hva systematisk begrepsundervisning er og kan gjøre.

Forfatter: Andreas Hansen, Statped Nord.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!