Trollord

Trollord er en nettbasert læringsressurs du kan bruke i arbeid med barn som har særlige behov i forhold til begrepsinnlæring, språklig bevissthet og artikulasjon.

Fakta og tilgjengelighet

Logo. Sol over navnet Trollord.

Kategori: Språk/tale, Spesifikke språkvansker, Flerspråklighet, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Nettressurser, Nettbaserte læremidler, Ord- og begrepsopplæring

Pris: Pris beregnes utfra antall barn i barnehage, skole eller PPT.

Innholdet i Trollord er delt opp i seks moduler. Steg for Steg, TaleBilder, Lydleker, Se og Si, Ordleker og Rytmeleker. Til sammen inneholder de over 2700 spill, aktiviteter og oppgaver. Innenfor hver modul finner du ulike tema og kategorier. Modulene har ulike mål og arbeidsmetoder. Trollord passer for barn i førskolealder og på grunnskolens 1.- 4. trinn.

 • Pedagogisk bruk

  Trollord er utviklet med tanke på barn som har språkvansker i forhold til begrepsinnlæring, språklig bevissthet og artikulasjon. Dette kan gjelde barn med forsinket språkutvikling, stemmevansker, stamming, løpsk tale og barn med spesifikke språkvansker. Barn med artikulasjonsvansker, for eksempel som følge av leppe - kjeve – ganespalte vil også kunne ha utbytte av Trollord. Ressursen egner seg også godt for arbeid med minoritetsspråklige.

  Trollord gir visuell og auditiv støtte i aktivitetene og du kan repetere lydstøtten så mange ganger du vil. Det er viktig at du som pedagog er veileder og arbeider sammen med barnet en til en eller i mindre grupper. Skal barnet arbeide selvstendig er det best å gi tilgang til konkret oppgaver og spill. Lydstøtten med instruksjoner kan i noen tilfeller være litt lang, For barn som har vansker med språkforståelse eller konsentrasjon er det da viktig med verbal støtte fra læreren

  Du kan også ta opp og lytte til din egen stemme. Dette kan være nyttig for barn som trenger å øve på uttale. Ved bruk av denne funksjonen er det viktig at du som lærer gjør en vurdering av om barnet er mottakelig for bevisstgjøringen av egen uttale, da det kan være et ømfintlig tema.

  Modulene er tilpasset ulike områder innenfor språk og tale.

  • LydLeker: Jobb med lyd, pust, talerytme, tone- og stemmeleie.
  • OrdLeker: Jobb med ordforråd, konsentrasjon, hukommelse, substantiv, verb, adjektiv, antonymer, beskrivelser, sortering, forståelse, instruksjoner, auditivt minne, handlingssekvenser, minidialoger (spørsmål og svar)
  • Rytmeleker: Her kan eleven imitere lyd, sette melodi til tekst, økt bevissthet om lyd, tempo, rytme, styrke, trykk, klang og melodi.
  • Se og Si: Her er begrepsforståelse tema. 726 ord innenfor 30 ulike tema/overbegreper. Modulen har en progresjon med introduksjon og deretter ulike øvelser og spill.
  • Steg for Steg: Gir mulighet for å jobbe ekspressivt og impressivt med språk i fire hovedkapitler som følger årstidene høst, vinter, vår, sommer. Modulen inneholder ressurser og spill og oppgaver med ulike tema. Du finner blant annet oppgaver som hjelper barnet med å utvikle grunnleggende matematiske begreper, romforståelse og motorisk koordinasjon knyttet til visuell og auditiv persepsjon.
  • TaleBilder: Her kan eleven øke bevissthet og forbedring av lyd og uttale samt økt ordforråd og stemmebruk gjennom å lytte, gjenta og ta opp og lytte til egen stemme.

  Trollord har en konkret, enkel og tydelig layout uten forstyrrende lyd og animasjoner, noe som er viktig for barn med konsentrasjonsvansker eller som har vansker med å skille ut sanseinntrykk.

  • Trollord egner seg godt til bruk på interaktive tavler. Bruk Trollord på interaktive tavler med grupper på flere barn/i klasserommet for inkludering, samlæring og samarbeid.
  • Opprette egne brukere til hver elev dersom du har flere elever som bruker Trollord. På den måten kan du lage tilpassede oppgaver, følge progresjonen og lagre resultater.
  • Bruk modulen RytmeLeker i musikkundervisningen. Barna kan øve på å lytte etter like rytmer og finne riktig takt.
  • Bruk Trollord i arbeid med sosiale ferdigheter og kommunikasjon. Blant annet for barn med autismespekterforstyrrelser. (Modulen OrdLeker/Sette ord på følelser og Minidialoger).
  • Bruk modulen Rytmeleker/auditive øvelser for å oppøve auditiv intelligens i arbeid med barn som har nedsatt hørsel.
  • Ta skjermopptak/video av pc skjermen når barnet arbeider i Trollord (eller film ved f.eks. bruk av en iPad). Dette kan lagres som en videofil og legges inn i en digital bok, for eksempel ved bruk av appen Book Creator. Boken kan brukes i foreldresamarbeidet eller som et kommunikasjonsverktøy sammen med barnet for å fremme videre språkstimulering. BookCreator gir også mulighet for å lese inn ord og setninger ved bruk av talesyntese.
  • Ta bilder av utvalgte oppgaver/bilder i Trollord som barnet er opptatt av eller liker best å arbeide med. Bruk bildene til å lage et eget spill i appen Spesielle Ord.
 • Trollord finner du på Kunnskap.no. Du bestiller tilgang og får deretter brukernavn og passord for innlogging.
  Når du logger deg inn på Trollord kommer du til forsiden hvor du har oversikt over de modulene du har tilgang til. Her kan du gå videre inn i modulene, som igjen består av flere kapitler, tema og oppgaver.
  Du kan bruke Trollord på PC og nettbrett som bruker Flash (Android) og interaktive tavler. Skal du bruke Trollord på iPad må du bruke nettleseren Photon. For å få Photon til å fungere må du aktivere det lille lyn-ikonet øverst til høyre i nettleseren. Denne nettleseren støtter ikke modulen lydleker.
  All bruk av Trollord skjer i nettleseren og du må være koblet til internett.

  • Du trenger hodetelefoner med mikrofon.
  • I modulen Lydleker, må du arbeide i Internett Explorer (IE) på grunn funksjonaliteten for talegjenkjenning ved bruk av mikrofon.
  • I modulen Lydleker kan du tilpasse innstillingene i oppgavene til den enkelte elev utfra vanskelighetsgrad, behov og ferdigheter.
  • Ta opp og lytte til egen stemme.
  • Bryterstyring med en bryter (Steg for Steg).
  • Språk; bokmål, nynorsk og engelsk.
  • Med lærertilgang kan du; lage elevoppgaver, gi og begrense tilgang, dele ut og samle innleveringer og oppgaver, hold oversikt over gjennomført arbeid, progresjon og vurdering, legge til timeplan.