Felles oppmerksomhet med små barn som er blinde

Dette prosjektet handler om felles oppmerksomhet mellom seende voksne og små barn som er blinde. 

Fakta og tilgjengelighet

FOM- Felles oppmerksomhet med små barn som er blinde

Kategori: Syn, Spedbarn, Før skolealder, Småtrinnet (1.-4.), Veiledere, Tidlig innsats, Statpeds ressurser

Pris: Gratis å laste ned heftet.

Format: PDF

Utgiver: Statped

Veiledningsmaterialet består av en video på DVD og et teksthefte. Heftet kan lastes ned gratis eller du kan bestille DVD og hefte sammen.

DVD-en har norsk, svensk, dansk og engelsk tekst og tale.

God kommunikasjon mellom en voksen og det lille blinde barnet har stor betydning for barnets utvikling. Felles oppmerksomhet er en viktig del av denne kommunikasjonen. Prosjektet fokuserer på en liten bit av et stort fagfelt innen tidlig samspill og kommunikasjon. Økt kunnskap på dette feltet kan ha avgjørende betydning for små barn som er blinde og foreldrene deres.

Mette Cyvin og Knut Brandsborg fra Huseby har i samarbeid med Rita H. Jeremiassen og Toril Loe fra Tambartun bidratt med det faglige innholdet.

Utgiver: Huseby og Tambartun kompetansesenter ( nå Statped)
Rettigheter: © Huseby og Tambartun kompetansesenter
ISSN: 1503-271X
ISBN: 82-7740-019-5