GPS og nedsatt syn

I dette heftet ønsker forfatteren Tor Ulland å gi et mest mulig realistisk bilde av muligheter og begrensninger når det gjelder bruk av GPS for blinde og sterkt svaksynte. 

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Bøker/hefter, Mobilitet, Statpeds ressurser

Pris: Gratis

Størrelse: 1,5 MB (32 sider)

Format: PDF

Utgiver: Statped

GPS kan være et nyttig hjelpemiddel for mange synshemmede, men det må brukes riktig, og i de situasjoner der det er nyttig. Leseren får en innføring i hva GPS er og hvilke begrensninger som finnes i selve systemet. Ulike typer kart omtales og alle kjente GPS løsninger for synshemmede pr. november 2010 blir beskrevet og vurdert.

Forfatter: Tor Ulland