Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten

Håndboken gir kortfattet informasjon om svaksynthet, om testing og kartlegging og gir eksempler på hvordan man kan tilrettelegge læringsmiljøet.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Tidlig innsats, Statpeds ressurser

Mange som er svaksynte, opplever ofte at deres synsnedsettelse ikke blir forstått eller blir glemt. Det kan være en belastning å stadig måtte minne om at man ser dårlig og trenger tilrettelegging.

Mye kan heldigvis gjøres for å skape et positivt læringsmiljø i skolen og for å sikre likeverd og høy kvalitet i barnehagen.

Heftet er først og fremst ment som en hjelp i PP-tjenestens arbeid med utredning og sakkyndig vurdering. Det er også aktuelt for barnehager, skoler og andre som har behov for kunnskap om svaksynthet og opplæring.

Forfattere: Kristin Pladsen og Inger Solevåg
Utgitt av Statped 2015

ISBN 978-82-318-0061-3

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!