Informasjon og forberedelse til synsfunksjonsutredning

En billedbok om Sarah og Vilde som skal på syns- og lyslaboratoriet ved Statped midt på Melhus til synsfunksjonsutredning.

Fakta og tilgjengelighet

Forside- Infomrasjon og foreberedelse til synsfunksjonutredning

Kategori: Syn, Bøker/hefter, Tidlig innsats, Statpeds ressurser

Utgiver: Statped

 

Denne boka handler om Sarah og Vilde som skal til synsutredning i syns- og lyslaboratoriet ved Statped midt, fagavdeling syn. De ulike undersøkelsene beskrives med bilder og tekst på en enkel måte. Boka er prøvd ut over tid som informasjon og forberedelse til synsutredning. Den har vist seg å være spesielt nyttig for barn og unge som har ulike grader av forståelsesvansker, behov for oversikt over det som skje eller som gruer seg til synsutredningen. I billedboka presenteres en del tradisjonelle tester, men mange av dem kan også presenteres på skjerm. 
Det beskrives med en enkel tekst hva barna skal gjøre på ulike tester. Videre presenteres noen eksempler på ulike prøveplaner. Disse prøveplanene har i tillegg en enkel sosial historie/brev som sendes med sammen med prøveplanen. I god før utredningen skal skje sendes det brev eller e-post til barnet der kun de aktuelle testene det enkelte barn skal gjennom presenteres. 
Det er også mulig å sende ut barnets prøveplan med bilder og powerpoint parallelt før utredning til foreldre og pedagoger. Her beskrives de ulike testene og hensikten med dem. 
Denne billedboken er laget i et samarbeid mellom optiker Arve Vassli og synspedagogene May Nyheim og Anne Engh ved Statped midt, fagavdeling syn. Denne boka handler om Sarah og Vilde som skal til synsutredning i syns- og lyslaboratoriet ved Statped midt, fagavdeling syn. De ulike undersøkelsene beskrives med bilder og tekst på en enkel måte. Boka er prøvd ut over tid som informasjon og forberedelse til synsutredning. Den har vist seg å være spesielt nyttig for barn og unge som har ulike grader av forståelsesvansker, behov for oversikt over det som skje eller som gruer seg til synsutredningen. I billedboka presenteres en del tradisjonelle tester, men mange av dem kan også presenteres på skjerm. 

Det beskrives med en enkel tekst hva barna skal gjøre på ulike tester. Videre presenteres noen eksempler på ulike prøveplaner. Disse prøveplanene har i tillegg en enkel sosial historie/brev som sendes med sammen med prøveplanen. I god før utredningen skal skje sendes det brev eller e-post til barnet der kun de aktuelle testene det enkelte barn skal gjennom presenteres. 

Det er også mulig å sende ut barnets prøveplan med bilder og powerpoint parallelt før utredning til foreldre og pedagoger. Her beskrives de ulike testene og hensikten med dem. 

Denne billedboken er laget i et samarbeid mellom optiker Arve Vassli og synspedagogene May Nyheim og Anne Engh ved Statped midt, fagavdeling syn.