Mitt teknologiske hverdagsliv

Mitt teknologiske hverdagsliv

Teknologi for alle – kraften og mulighetene, er utgangspunktet for Robin Christopherson. Robin er selv blind og viser eksempler på hvordan teknologi virker inkluderende i hans eget liv.

Fakta om video

Kategori: Syn, Filmer (video), Videoforelesning, Erfaringsfilmer, Teknologierfaringer, Statpeds ressurser

Språk: Engelsk

Han er en ledende teknologiekspert knyttet til «AbilityNet» i Storbritannia. I denne videoforelesningen gir han et unikt innblikk i de muligheter teknologi gir for grunnleggende inkludering. Han demonstrerer de store mulighetene, med vekt på mobilitetsteknologi, og viser hvordan den har mulighet til å endre folks liv uavhengig av evner og omgivelser.

Forelesningen ble holdt på SPOT 2014.

Presentasjonsmateriell (lenke)