Blanke spillkort

Blanke, glatte kort. Kan merkes med ulike taktile tegn eller med punkt.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Syn, Konkret materiell, Konkrete spill, Statpeds ressurser

Pris: 100 kroner