Opplæring i hjelpemiddelteknologi for synshemmede

Målgruppen for denne veilederen er lærere som skal gi opplæring i bruk av læringsressurser og hjelpemiddelteknologi for elever som er blinde eller sterkt svaksynte.

Vis hele dokumentet

Innhold

Side 1 av 37