Kodeverktøy - tilgjengelighet for elever med synshemning

Vurdering av tilgjengelighet for synshemmede i ulike kodeverktøy og hvordan de fungerer med skjermleser og skjermforstørring.

En ordsky med Phyton, Kudo, Scratch, Bee-bot, HTML, JavaScript med flere.

Vis hele dokumentet

Innhold

Side 1 av 30