Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

Skrive og sende SMS

Her lærer du hvordan du oppretter en ny melding, skriver og sender den.

Fingerbevegelser

  • Sveip med én finger
  • Gli og løft med én finger
  • Dobbelttrykk med én finge

Øvingsoppgaver

  1. Start skjermleseren
  2. Åpne meldingsappen
  3. Opprett en ny melding
  4. Skriv og send en SMS

Side 15 av 54