Tilpasninger og muligheter i Windows 10 og Office på PC for elever med nedsatt syn

I Windows og Office er det mange nyttige innstillinger og hurtigtaster for elever med nedsatt syn. Tilpasningene kan være aktuelle for dem som har et moderat behov for forstørring, eller tilpasning av farger og kontraster. Her går vi gjennom noen av de vanligste mulighetene for tilpasning. 

Innhold

Innledning

Beskrivelsene og webinarene tar utgangspunkt i Windows 10, men tidligere versjoner har noen av de samme mulighetene.

Alle tilpasninger bør gjøres i samarbeid med eleven.

Webinarene gir utdypende informasjon om muligheter og tilpasninger i Windows 10, Word, nettleseren Edge og engasjerende leser i Office 365.

Webinarene er lagt opp til at du skal kunne gjøre innstillingene på din egen PC underveis, dersom du ønsker det. For å få til dette på en god måte er det best om du ser webinaret på en annen skjerm enn den du har til PC-en din. Vi anbefaler også en ekstern skjerm, for å se detaljene i presentasjonen best mulig.

Tilpasningsmuligheter i Windows 10

Noen av tilpasningene som beskrives, kan også gjøres i forstørringsprogrammer som ZoomText og SuperNova.

For dem som bruker forstørringsprogram, er det best å gjøre tilpasningene i forstørringsprogrammet, og ikke kombinere bruk av forstørringsprogram med innstillingene som beskrives her.

Webinar: Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for elever med nedsatt syn

Her får du informasjon om innstillinger for og tilpasning av musepeker, større tekst, større ikoner, inverterte farger, Windows forstørrelsesprogram og Windows skjermleser.

Musepeker

Den vanlige musepekeren kan være vanskelig å se. Windows har valg for å gjøre den større, og for å bytte farge:

Gå til Innstillinger > Hjelpemiddel > Mus. Her kan du velge størrelse og farge på pekeren.

Hvis du ønsker en enda tydeligere musepeker, går du til Innstillinger > Personalisering > Temaer. Velg Musepeker, og velg fanen Pekeralternativer. Her kan du krysse av for Vis pekerspor. Da gjør du pekeren tydeligere når du flytter den. Her bestemmer du også hastighet på musepekeren, og du kan få den til å vises med en sirkel rundt når du trykker på kontroll-tasten.

Det finnes flere innstillinger for musa under Innstillinger > Enheter > Mus.

Markør

I Windows har du mulighet for å gjøre markøren (skrivemerket) tydeligere. Gå til Innstillinger > Hjelpemiddel > Andre alternativer, og øk tykkelsen på markøren til ønsket innstilling.

Moderat forstørring av hele skjermbildet

Du kan øke størrelsen på skjermbildet ved å gå til Innstillinger > System > Skjerm > Endre størrelsen på tekst, apper og andre elementer. Standardverdien er 100%. Hvis du øker til mer enn 125 %–150 %, kan enkelte dialogbokser bli så store at de ikke får plass i skjermbildet. Det kan da bli vanskelig å navigere i dem.

Forstørringsprogram i Windows

Windows har et forstørringsprogram som kan være nyttig når forstørringsbehovet ikke er omfattende, for eksempel hvis et enkelt skjermbilde har for liten skrift. Programmet støtter opptil 16 ganger forstørring. Kvaliteten på skjermbildet reduseres betydelig ved stor forstørring, og programmet har begrenset funksjonalitet sammenliknet med SuperNova og ZoomText.

For å øke forstørringen i Windows forstørringsprogram, trykker du Win+pluss på nummertastaturet. Hvis forstørringsprogrammet ikke kjører, startes dette automatisk når du trykker denne hurtigtasten. Win+minus på nummertastaturet reduserer forstørringen, og Win+Esc avslutter forstørringsprogrammet.

Forstørringsprogrammet kan startes og avsluttes fra Innstillinger > Hjelpemiddel > Forstørrelsesprogram. Her finnes det dessuten flere valg for programmet, som invertering av farger, om fokus i forstørringsprogrammet skal følge mus og/eller markør og så videre.

Når forstørringsprogrammet er aktivt, kan du bestemme i hvor store steg forstørringen skal økes/reduseres. Dette gjør du fra menyen i programmet. Prøv gjerne med en verdi på 25% i første omgang.

Når forstørringsprogrammet er aktivt, vil Ctrl+Alt+l vise en linse på skjermen. Denne linsa kan du flytte med musa. Ctrl+Alt+f vil sette programmet tilbake til fullskjermsforstørring.

Kontrast og farger

For personer som sjeneres av mye lys, kan det være til hjelp å aktivere omvendt kontrast, det vil si lys tekst på mørk bakgrunn. I Windows aktiverer og deaktiverer du funksjonen «Høykontrast» ved å trykke Alt + venstre Shift + PrtScr. I standardoppsettet er temaet «Høykontrast svart» valgt, og det gir omvendt kontrast.

Du velger «Tema» ved å gå til Innstillinger > Hjelpemiddel > Høykontrast. Temaet som er valgt, kan tilpasses til ønsket for- og bakgrunnsfarge på tekst, lenker og knapper.

Vær oppmerksom på at oppsettet kan komme i konflikt med enkelte programmer og/eller dokumenter. For eksempel kan ikoner på enkelte nettsider bli usynlige når «Høykontrast» er på. I slike tilfeller kan funksjonen deaktiveres med samme hurtigtast. Skjermbildet vil da vises som normalt.

Tilpasningsmuligheter i Word

Her får du informasjon om hvordan du kan endre innstillinger og tilpasse skriftstørrelse, skrifttype, sette skriftstørrelse og -type som standard, skjule båndet, forstørre med zoom, opplesning av tekst med les høyt-funksjonen og diktering.

Webinar: Tilpasningsmuligheter i Word for elever med nedsatt syn

I mange Windows-programmer er det mulig å bruke Zoom-funksjonen til å justere skriftstørrelsen i et dokumentvindu. Du justerer skriftstørrelsen ved å bruke kontroll-tasten sammen med hjulet på musa eller ved å trykke Ctrl+pluss / Ctrl+minus på det numeriske tastaturet.

For å unngå at linjene med tekst havner utenfor skjermen, kan du aktivere funksjonen Web-oppsett. Du finner funksjonen ved å velge Visning fra båndet. Når Web-oppsett er valgt, vil teksten tilpasses slik at en linje som er for lang, deles i flere linjer. Du slipper da å bla sideveis for å få lest.

For mange vil skrifttypen som brukes, ha stor betydning for lesbarheten. Foretrekker du for eksempel skrifttypen Arial, kan du velge den som standard i Word:

  • Velg Skrift fra Hjem-fanen på båndet
  • Velg så ønsket skrifttype
  • Trykk til slutt Bruk som standard

Linjeavstand kan også ha stor betydning for lesbarhet. Standardverdien er 1. Prøv gjerne å øke den til 1,5. Du finner valget på Hjem-fanen under Avsnitt. Du kan bruke hurtigtastene Ctrl+5 for å sette linjeavstanden til 1,5, Ctrl+2 for å få dobbel linjeavstand og Ctrl+1 for å tilbakestille til normal linjeavstand, 1.

Tilpasningsmuligheter i nettleseren Edge

Webinar: Tilpasningsmuligheter i nettleseren Edge for elever med nedsatt syn

I dette webinaret vises det hvilke muligheter som finnes i nettleseren Edge som blant annet å forstørre med Zoom, bruke lesevisning, tilpasning av farger, tilpasning av størrelse og funksjonen «les høyt».

I nettleseren er det mulig å bruke Zoom-funksjonen til å justere skriftstørrelsen. Den justeres enten ved å bruke kontroll-tasten sammen med hjulet på musa, eller ved å trykke Ctrl+pluss / Ctrl+minus på nummertastaturet.

Enkelte nettsider bruker ikke det vi kaller responsivt design. I slike tilfeller kan stor forstørring føre til at linjene havner utenfor skjermen. Du må da bla sideveis for å få lest alt.

Engasjerende leser i Office 365

Engasjerende leser er en funksjon som kan brukes i flere Office-programmer. Webinaret viser hvordan engasjerende leser kan brukes i Office 365 og Office online, samt i programmene Office Lens, OneNote og Teams.


Webinar: Engasjerende leser i Office 365, muligheter for elever med nedsatt syn

For mer informasjon om Engasjerende leser i Office 365 for flere elevgrupper, kan du besøke denne siden.

PDF-dokumenter med Acrobat Reader

Acrobat Reader har flere valg for tilgjengelighet. Disse finnes på menyen Rediger, under Tilgjengelighet. Velg Oppsettsveiviser, og velg Angi alle tilgjengelighetsalternativer. Her kan du blant annet aktivere Bruk farger med høy kontrast for dokumenttekst.

Du kan gjøre flere tilpasninger ved å velge Innstillinger fra menyen Rediger. Bruker du Høykontrast, kan du her krysse av for valgene Erstatt dokumentfarger og Bruk Windows-fargeoppsett fra fanen Tilgjengelighet.

Side 1 av 1

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!