Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.–7. trinn

Hvordan kan vi gi god opplæring i matematikk til en elev med synssvekkelse? Hvilke tiltak fungerer, og hvordan skal vi legge opp arbeidet med de ulike kompetansemålene?

I denne veilederen har vi samlet erfaringene vi har gjort gjennom samarbeid med en rekke kommuner om matematikkopplæringen for elever med synssvekkelse. Veilederen er tenkt som en idebank og et oppslagsverk, og den beskriver sentrale synspedagogiske tiltak i matematikk.

Noe av det viktigste vi har erfart, er at det ikke finnes en rask og enkel løsning. Tiltak og tilrettelegging må sees i sammenheng med elevens øvrige fungering og læringsmiljøet eleven er en del av. Kunnskap om elevens synsfunksjon og behov for hjelpemidler, tilrettelegging og støtte er noe av det som må ligge til grunn.

Veilederen er midlertidig og vil etter hvert bli publisert i html-versjon.

En del kopieringsoriginaler som kan lastes ned sammen med veilederen. I tillegg kan programfilen Matte Rutenett Blå lastes ned

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!